dimecres, 21 de gener de 2009

La Perla del Septentrión

El Cascall informa que a Benicarló ha arribat un nou café. La Perla del Septentrión.
Aquest café procedeix de la comarca de Matagalpa, Nicaragua. Més concretament del municipi de San Ramón. Una xicoteta població cafetera del centre de Nicaragua on els xicotets propietaris de cafetals humils poden per fi vendre el seu producte a la cooperativa NICACOOP on se'ls paga el producte a un preu digne. NICACOOP treballa amb ACNAS (Associació Catalana Nicaragüenca per l'Amistat i la Solidaritat) i han muntat amb l'ajuda d'un projecte del Masnou, una torradora de café per tal de poder competir amb el preus de les multinacionals del café. La cooperativa compra el café als xicotets propietaris que cultiven café a un preu superior del que paguen les multinacionals i així aconsegueixen una millora en les condicions de vida de les famílies i de tota la comarca.
Avui, gràcies a la solidaritat podem prendre el café la Perla del Septentrión al Café de l'Arq. Degustarem un café més suau, més saborós i més solidari i contribuirem alhora a millorar les condicions de vida de moltes persones. Al mateix temps podem gaudir de l'exposició fotogràfica del projecte de cooperació internacional en educació que es prota a terme a San Ramón d'on arriba el café.
El Cascall et farà espavilar, el café et mantindrà despert.