dimarts, 30 de desembre de 2008

Barreres que amaguen poder, explotació i corrupció.


N-340, AP-7, vies del tren i més, i més... Barreres i més barreres que divideixen el territori. El divideixen a mans de moure el capital i fer que el capital es moga. Recordeu que les vies de comunicació rodada no es construeixen per facilitar el desplaçament de persones. Es construiexen per moure mercaderies i com més ràpid millor.
Per tant la construcció de més barreres suposa la perpetuítat del model econòmic de desenvolupament del capital. I totes sabem que el capital està en mans d'uns quants i que la resta treballem per sobreviure en el seu sistema com a esclaus o esclaves del capital. Treballant per al sistema, per sobreviure en el sistema.
Com no la situació més desafovorida la pateixen les dones. La violència masclista s'agreuja en els espais de més risc, en els espais més al límit. I ho paga amb el més feble. Responsable en molts casos del desenvolupament del sistema.
Si la N-340 sembla una ruta de l'oest, què ens espera amb la construcció de la variant? Més clubs, més especulació en polígons, més barreres, més quarteració del catastre? El futur dels poderosos, la destrucció de l'home per l'home. Sí, l'home. Aquest animal brut i insensible.